Pohádka o ženě ze západu, která zachránila svět

13.04.2015 21:51

Stojí žena na skále a dívá se na moře. Má slzy v očích a čerstvý vítr si hraje s jejími vlnitými vlasy. Venku je ticho, právě svítá. Jen vítr a vlny bijící do skal tvoří symfonii, která dává lidem vědět, jak mocná příroda je. Žena stojí netknutě na kusu skály a její výraz hovoří o tom, že všechno to, co je, se už jednou stalo. Její oči ví to, co neví nikdo jiný. Znají tu moudrost, která postavila dávno zapomenuté civilizace. Stačí se podívat, vždyť oči odrážejí duši.

Dívá se do moře a vybavuje si, co všechno už prožila. Není to tak dlouho, co žila život několika jiných lidí. Jako by se s každou etapou měnila v jinou osobu. Slunce pomalu vychází a jeho světlo začíná svítit na její obličej. Nemračí se, jen v slzách se odráží zář prvních paprsků. Jsou ostré, avšak jejich zář dává teplo celé zemi.

Ještě před dvěma roky by nevěděla, jak se sem dostat. Ale teď už ví, že všechno, co udělala, bylo správné. Všechno se stalo tak, jak se stát mělo. Před dvěma lety se změnila v dalšího člověka. Poznala, co znamená darovat život. Chtěla přivést na svět člověka, který by měl od začátku život naprosto přirozený a neposkvrněný kolektivním strachem a nemocemi společnosti. Přála si, aby její dítě mělo všechno, co život nabízí. Ale jak, když žila ve společnosti, ve které to prakticky nebylo možné?

Rozhodla se. Za ty dva roky udělala miliony rozhodnutí, která vždycky vycházela pouze z jejího srdce a nejlepšího svědomí. Věděla, že všechno, co ji straší, jsou buď výzvy nebo milné představy někoho z okolí. Učila se nemít strach z ničeho. Učila se být zodpovědná za každou věc, kterou udělala. Učila to i své okolí. Avšak nebyla nikdy nepokorná, i když jí někdo nerozuměl nebo se smál. Věděla, že všichni jsou zrcadlem a součástí jejího nitra.

Tak začala od základu svoje nitro zkoumat. Zjistila, že její slabiny se dají jednoduše změnit. Stačí uvědomění, které v sobě nachází. A tak začala nejdříve od toho, aby přestala s ponižováním se před zdánlivými autoritami. Odešla z práce, změnila partnera, žila život divoce. Přesně tak, jak chtěla. Najednou však promlouvalo jí z duše něco jiného. A tak se zklidnila a na to zjistila, že čeká dítě. Prožila tak období, ve kterém zjišťovala, že všechny závislosti se dají zbořit. A tak je zbořila.

Najednou uslyšela, že poslouchat má nejen své srdce, ale i tělo. A svět se zatočil. Začala se poslouchat tak, jak nejlépe dovedla. Začala žít zodpovědný život po boku muže a později i s dítětem. Byla opět jiným člověkem. Však jak dítěti zařídit svět, který chce, aby vidělo?

Začala pracovat na svých pracovních i finančních možnostech. Pořídila si tři nemovitosti, které jí podnájmem zaručily příjem takový, aby děťátko mohlo do vzdělávacího zařízení, které není postaveno na lži. Zároveň už nemusela pracovat pro peníze, ale jen z radosti. Postavila se systému, a byla za to vděčná. Byla vděčná za to, že může jít příkladem každému dalšímu člověku.

Pak najednou stalo se něco jako blesk a osud jí zavál do kolektivu, který chtěl změnit celý svět. Každý ji najednou oslovoval. Byla vždycky pro. Chtěla, aby lidé otevřeli oči. Přála si, aby její myšlenky poslouchali ostatní. A ostatní najednou naslouchali.

Stalo se to díky vnitřní změně. Díky tomu, že na začátku věděla, kým je. Ač její role se měnily, ona vždy věděla, co přijde. Svět se změnil. A změnil se díky ní. Díky světu, který vedla uvnitř. Na ničem jiném nezáleželo. Pryč byla lež, pryč byl strach. Svět syrový a ne vždy jako pětihvězdičkový hotel. Však moudrý a spravedlivý. A lidé? Lidé zase otevřeli oči. Otevřeli oči a vkročili do nové éry beze strachu. S moudrem v duších i v mysli. A proč?

Protože je to ona.

To ona je ženou, o které mluvil Dalajláma. To ona je ženou ze západu, která zachránila svět.

 

…Žena stojí netknutě na kusu skály a její výraz hovoří o tom, že všechno to, co je, se už jednou stalo. Její oči znají tu moudrost, která postavila dávno zapomenuté civilizace. Dívá se slunci přímo do tváře a pláče. Pláče, protože děkuje. Lidé i země teď mohou žít šťastně. Pláče a nechává se unášet větrem. Děkuje, protože dala smysluplný život nejen svému dítěti, ale každému, kdo ji potkal…